AWARENESS = BEWUST ZIJN

AWARENESS = BEWUST ZIJN

BETEKENIS VOLGENS VAN DALE:

BEWUSTZIJN: ‘Het beseffen en kennen van het bestaan van iets of van zichzelf´
BEWUST: ‘Besef van iets hebben’
ZIJN: ‘Een werkelijkheid vormen = bestaan’